Browsed by
Måned: oktober 2016

Billig boligadvokat kan spare dig for mange penge

Billig boligadvokat kan spare dig for mange penge

Det er dyrt at købe en bolig på Frederiksberg, og du kan derfor ende med at betale mange penge ekstra, hvis du ender med at indgå en dårlig handel. Det er derfor en god ide, at du finder en billig boligadvokat, der kan hjælpe dig med at få styr på det hele, så du ikke ender med at miste en masse penge på grund af regler, som du ikke var opmærksom på, eller forbedringer der skal laves. 

Det er nemt at finde en billig boligadvokat Frederiksberg. Det kan for eksempel være Hviid Advokater, der har en meget åben prispolitik. De vil gerne gøre det så nemt som muligt for dig som potentiel kunde at få en ide om, hvad det vil komme til at koste dig. Derfor kan du også se alle priserne på deres hjemmeside. Dermed ikke sagt, at hver sag ikke er forskellig. Når Hviid Advokater har hørt om din sag, vil de altid give dig et bud på, præcis hvor meget det vil komme til at koste dig. Så kan du vælge, om du vil fortsætte med at være klient hos dem, eller du vil prøve at finde nogle, der er billigere. 

En boligadvokat vil dog være med til at kunne spare dig for mange penge, hvis det viser sig, at der er et problem ved den bolig, som du er ved at købe. Det er derfor altid en god ide at få en boligadvokat til at læse alle papirerne igennem. Hvis advokaten mener, at der mangler nogle papirer, sørger han eller hun for at få dem fra sælgeren eller ejendomsmægleren. De vil som regel ikke være ude på at snyde dig, men det kan være, at der er nogle papirer, de har glemt at vedlægge. Eller nogle oplysninger som de ikke var opmærksomme på. Dem kan en boligadvokat finde frem til. 

Hos Hviid Advokater har de stor erfaring med at læse papirer til huskøb igennem. Det tager derfor som regel ikke lang tid for dem at sætte sig ind i papirerne. Det er kun, hvis der er nogle problemer, at det kan tage længere tid. Det kan være, hvis I skal tale med sælgeren og ejendomsmægleren om problemerne. Det kan være i forhold til, at der er nogle oplysninger, som du ikke har overvejet i forbindelse med handlen, men som du og din advokat egentlig mener, at sælgeren skal kompensere dig for. Så kan I starte en forhandling om det. 

Få let kontakt til en advokat i Aarhus

Få let kontakt til en advokat i Aarhus

Står du og skal bruge en advokat århus, så er det helt oplagt at benytte Hviid advokater.  Her kan du trække på et team af specialiserede advokater. Disse er naturligvis 100 procent uvildige, og vil kun arbejde for dine interesser. Via aarhus-advokat.dk kan du tage kontakt ved at udfylde en online formular med diverse informationer om dig selv og om det emne du har brug for hjælp til. Den første samtale hos Hviid advokater er altid gratis, og du får siden fuld åbenhed om forventet budget og tidsforbrug.

27 års erfaring

Hviid advokater har kontorer i Aarhus, men også i alle de andre større danske byer. Du får altid en effektiv og hurtig behandling, så du kan trygt også overlade dine hastesager. Hos Hviid har de mere end 27 års erfaring med at arbejde med jura i Aarhus. Dermed er der stort kendskab til alle de forhold, der gør sig gældende i Danmarks næststørste by og omegnen til denne. Priserne hos Hviid er altid konkurrencedygtige og meget rimeligt. Handler det om personskadeerstatning tages der kun salær, hvis det lykkes at hente en erstatning. I forbindelse med køb af sag af hus. lejlighed og andelslejlighed er det en fast lav pris på 6.900 kroner. For andre ydelser variere prisen afhængig af opgaven, men eksempelvis tages 4.500 kr for at udforme et testamente. Der er dermed ingen grund til at tøve med at tage kontrakt til Hviid advokater, når du skal bruge en advokat i Aarhus.

Arbejder også med erhverv

Du kan også trække på Hviid advokater, når det handler om juridiske spørgsmål på en lang række andre området. Har du brug for rådgivning eller support i forbindelse med ejendomshandler, dødsbobehandling, eller generelt retsager samt måske ved håndtering af testamenter og ægtepagter? Så er det Hviid advokater, du skal henvende dig.
Men hos Hviid advokater arbejder det også med erhvervsspørgsmål. Du kan få rådgivning, hvis du tænker du på at starte virksomhed, men er i tvivl om hvilken type selskab eller om du evt. skal vælge en enkeltmandsvirksomhed. Måske er det mest hensigtsmæssigt at vælge en anpartsselskab eller et aktieselskab eller måske er et interessentselskab den bedste løsning.
Når du starter virksomhed skal der typisk indgås masser af aftaler og kontrakter. Dette kan være med leverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter. Til dette kan du få masser af rådgivning hos Hviid advokater. Det sammen gælder i forbindelse med den indviklet erhvervslejeret. Du starter typiske op med at skulle leje dig ind i nogle lokaler, når du starter en virksomhed. For at sikre dig at få lavet aftalen korrekt, er det en god ide at benytte den store viden de har hos Hviid advokater i blandt andet Aarhus.

Advokat ved nybyg

Advokat ved nybyg

Skal du bygge et ny hus, kan det være en fordel, at have en advokat med ind over kontrakten. En entreprisekontrakt regulerer de forskellige juridiske forhold, der vedrører byggeriet og forholdet mellem dig som bygherre og entreprenøren.

Kontrakten er afgørende for arbejdets udførelse, og med et godt forarbejde kan du undgå problemer af forskellig art. Brug altid en specialiseret advokat og ikke de gratis skabeloner, der findes på nettet – det er vigtigt, at den enkelte kontrakt er tilpasset den konkrete situation.

Kontraktforhandlinger

Under kontraktforhandlingerne skal begge parter sørge for at få fremhævet, hvad der er særligt vigtig for hver især. Det er altid en bevismæssig fordel at få skrevet alting ned og underskrevet, så der ikke er tvivl om aftalegrundlagtet, hvis der skulle opstå uenighed.

Færdiggørelse af byggeri – tidsplan

Der bør altid tages stilling til, hvornår byggeriet skal stå færdig – og en tidsplan kan med fordel udfærdiges. Er dagbøder en del af spillet, bør størrelsen fremgå af entreprisekontrakten.

Med hensyn til dagbøder er det en stor fordel for bygherre, at dette er aftalt på forhånd, da det kan være svært at bevise et decideret tab på grund af forsinkelse.

Garantistillelse og betalinger

Det kan være en idé at få klarlagt og nedskrevet en aftale om garantistillelse og størrelse heraf i kontrakten. Desuden skal det altid fremgå af entreprisekontrakten, hvis entreprenøren kan gøre krav på acontobetalinger.

Ekstraarbejder

Aftaler om ekstraarbejde og ekstraudgifter bør altid skrives ned og underskrives af alle parter, så der ikke opstår uenighed om opgavens omfang. Hvis aftalen er mundtlig, så send altid en mail efterfølgende, så der ligger dokumentation for aftalen mellem jer.

Løsning af konflikter

I entreprisekontrakten kan med med fordel aftale, hvordan eventuelle uenigheder skal afgøres. 

Det er ikke unormalt, at der opstår tvister mellem bygherre og entreprenøren undervejs – typisk fordi bygherres forventninger ikke lever op til det udførte arbejde. For eksempel hvis bygherre mener, at entreprenøren har brugt dårlige materialer eller kvaliteten af arbejdet er for dårlig.

Har man besluttet sig for at følge de almindelige betingelser i AB 92, så er der allerede taget stilling til, hvordan tvister skal afgøres.

Det er en god idé at inddrage juridisk rådgivning, så snart en tvist opstår. Det kan minimere omkostningerne, og ansvaret kan ofte placeres hurtigere.

Brug altid en advokat

Skal du selv i gang med et byggeri, så kan det altid anbefales at bruge en advokat til at rådgive i forbindelse med entreprisekontrakten.

Find for eksempel Hviid advokat Kolding, Vejle, København, Odense, Aalborg og Aarhus.