Browsed by
Kategori: Kolding-advokat.dk

Advokat ved nybyg

Advokat ved nybyg

Skal du bygge et ny hus, kan det være en fordel, at have en advokat med ind over kontrakten. En entreprisekontrakt regulerer de forskellige juridiske forhold, der vedrører byggeriet og forholdet mellem dig som bygherre og entreprenøren.

Kontrakten er afgørende for arbejdets udførelse, og med et godt forarbejde kan du undgå problemer af forskellig art. Brug altid en specialiseret advokat og ikke de gratis skabeloner, der findes på nettet – det er vigtigt, at den enkelte kontrakt er tilpasset den konkrete situation.

Kontraktforhandlinger

Under kontraktforhandlingerne skal begge parter sørge for at få fremhævet, hvad der er særligt vigtig for hver især. Det er altid en bevismæssig fordel at få skrevet alting ned og underskrevet, så der ikke er tvivl om aftalegrundlagtet, hvis der skulle opstå uenighed.

Færdiggørelse af byggeri – tidsplan

Der bør altid tages stilling til, hvornår byggeriet skal stå færdig – og en tidsplan kan med fordel udfærdiges. Er dagbøder en del af spillet, bør størrelsen fremgå af entreprisekontrakten.

Med hensyn til dagbøder er det en stor fordel for bygherre, at dette er aftalt på forhånd, da det kan være svært at bevise et decideret tab på grund af forsinkelse.

Garantistillelse og betalinger

Det kan være en idé at få klarlagt og nedskrevet en aftale om garantistillelse og størrelse heraf i kontrakten. Desuden skal det altid fremgå af entreprisekontrakten, hvis entreprenøren kan gøre krav på acontobetalinger.

Ekstraarbejder

Aftaler om ekstraarbejde og ekstraudgifter bør altid skrives ned og underskrives af alle parter, så der ikke opstår uenighed om opgavens omfang. Hvis aftalen er mundtlig, så send altid en mail efterfølgende, så der ligger dokumentation for aftalen mellem jer.

Løsning af konflikter

I entreprisekontrakten kan med med fordel aftale, hvordan eventuelle uenigheder skal afgøres. 

Det er ikke unormalt, at der opstår tvister mellem bygherre og entreprenøren undervejs – typisk fordi bygherres forventninger ikke lever op til det udførte arbejde. For eksempel hvis bygherre mener, at entreprenøren har brugt dårlige materialer eller kvaliteten af arbejdet er for dårlig.

Har man besluttet sig for at følge de almindelige betingelser i AB 92, så er der allerede taget stilling til, hvordan tvister skal afgøres.

Det er en god idé at inddrage juridisk rådgivning, så snart en tvist opstår. Det kan minimere omkostningerne, og ansvaret kan ofte placeres hurtigere.

Brug altid en advokat

Skal du selv i gang med et byggeri, så kan det altid anbefales at bruge en advokat til at rådgive i forbindelse med entreprisekontrakten.

Find for eksempel Hviid advokat Kolding, Vejle, København, Odense, Aalborg og Aarhus.